Ljubljana, Slovenija - 1. transnacionalno srečanje, december 2016

Na srečanju smo se uskladili glede trženjskih oznak projekta (logo in podoba), ter glede strukture spletne strani. Oblikovali smo skupno vizijo projekta, razčlenili kako bo projekt potekal (izdelka 1 in 2). Razpravljali smo, in odločili smo se glede raziskovalnih metod in delovnih procesov, glede zbiranja podatkov in poročanja. Na programu srečanja je bil tudi načrt dejavnosti širjenja vedenja o projektu, evalvacija in razprava o najboljših strategijah, ki naj zagotovijo kakovost procesov in izdelkov, pa tudi vidnost projektnih rezultatov. 

Razmislili smo o sestavi skupine možnih zunanjih izvedencev, ki naj bi jo sestavil vsak od navzočih partnerjev.

erasmusTa projekt je deležen finančne podpore Evropske komisije.
Ta spletna stran predstavlja zgolj poglede avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij s te spletne strani.