Projekt

Film v podporo vključevanju beguncev v družbo / RefugeesIN

Projekt št. 2016-1-PT01-KA204-022983

RefugeesIN ali Begunski časi je evropski projekt, deležen podpore okvirnega programa Erasmus+. Razvile so ga, in ga še razvijajo, partnerske organizacije iz Nemčije, Italije, Slovenije, Irske in Grčije. Projekt koordinira AidLearn s Portugalske.

Projektne dejavnosti omogočajo / so omogočile, da so partnerji dosegli cilje, opredeljene v tim. učnem ovoju, učnem gradivu RefugeesIN - Begunski časi. Tako partnerji spodbujajo medkulturni dialog, nasprotujejo diskriminaciji beguncev in si prizadevajo za vključevanje beguncev v družbo.

teaser

erasmusTa projekt je deležen finančne podpore Evropske komisije.
Ta spletna stran predstavlja zgolj poglede avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij s te spletne strani.