Teoretski okvir RefugeesIN - Begunski časi

RefugeesIN - Begunski časi podpira vključevanje v družbo s pomočjo različnih medijev, še posebno igranih in dokumentarnih filmov, ki prikazujejo zglede prihajajočim beguncem. Vključevanje v družbo je proces, ki boljša sodelovanje posameznikov in skupin v družbi, boljša njihove zmožnosti, veča število priložnosti za vključevanje in krepi dostojanstvo in identiteto prikrajšanih (Priročnik RefugeesIN, stran 16). Stopnja vključenosti se meri s stopnjo revščine, življenjskimi okoliščinami, z dostopom do dela in izobraževanja (EUROSTAT, 2015). Heckmann (2001) trdi, da je družbena vključenost več dimenzionalni konstrukt. Ima štiri dimenzije: strukturalno, kulturno, družbeno in osebno. To je dejavnik, ki odloča o tem, ali nekdanji begunec/ka lahko postane vzornik/ca v projektu RefugeesIN - Begunski časi.

Še več, RefugeesIN - Begunski časi temelji na teorijah učenja kot je Badurjeva teorija socialnega učenja (1977) in Mezirowa teorija transformativnega učenja (1991) - način gradnje identitete beguncev z identitetami drugih beguncev. Tako se novi begunci pričnejo počutiti zmožne, da se eksplicitno vživijo v vzornika/co in se od njega/nje učijo. Po drugi strani pa se veča osveščenost pripadnikov večinske kulture o njihovih izkušnjah. Ti razvijejo nove kompetence v odnosu do beguncev in razgradijo svoje morebitne stereotipe o njih.

Price-Mitchell (2010) trdi, da je vzornik tisti, čigar obnašanje in uspeh lahko navdihneta druge, še posebno mlade, da mu sledijo. Opisuje tudi pet vrlin vzornikov: strast in zmožnost, da navdihnejo druge, jasne vrednote, zavezanost skupnosti, sprejemanje drugih in zmožnost premoščanja ovir. Kandidati za vzornike v projektu RefugeesIN - Begunski časi morajo izkazati te vrline, če želijo biti vzorniki. Tako bodo v navdih in v pomoč drugim na poti njihovega vključevanja v družbo posameznih držav.

Reference:

  • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
  • EUROSTAT (2015). Sustainable development in the European Union: 2015 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  • Heckmann, F. (2001). From ethnic nation to universalistic immigrant integration: Germany. In F. Heckmann & D. Schnapper (Eds.), The integration of immigrants in European societies: National differences and trends of convergence (pp. 45-78). Stuttgart: Lucius & Lucius.
  • Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
  • Price-Mitchell, M. (2010). Civic learning at the edge: Transformative stories of highly engaged youth. Doctoral Dissertation, Fielding Graduate University, Santa Barbara, CA.
  • RefugeesIN (2017). RefugeesIN Manual.

erasmusTa projekt je deležen finančne podpore Evropske komisije.
Ta spletna stran predstavlja zgolj poglede avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij s te spletne strani.