Žariščne skupine

Žariščne skupine so delovale v vseh dražavah partnerjev. Člani skupin zunanjih izvedencev so kritično analizirali predlagane igrane filme z vidika različnih dimenzij družbenega vključevanja in kakovosti vzornikov glede na ustvarjeni okvir opazovanja.

Posledično je prišlo do izbora 12-ih igranih filmov iz različnih kinematografij, ki po našem mnenju dobro ilustrirajo proces družbenega vključevanja beguncev v evropske družbe.

erasmusTa projekt je deležen finančne podpore Evropske komisije.
Ta spletna stran predstavlja zgolj poglede avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij s te spletne strani.