RefugeesIN - Begunski časi in vi

RefugeesIN - Begunski časi:
  • vabijo ciljno skupino in druge deležnike, da sodelujejo v posameznih dogodkih;
  • ustvarjajo vezi z drugimi projekti, mrežami, dogodki in skupnostmi:
  • pridobivajo podporo, potrjujejo ustreznost filmov za krepitev reprezentacij o družbenem vključevanju in o tem, kako skupnosti beguncev in domačinov lahko konstruktivno in pozitivno sodelujejo med seboj z večkulturnim dialogom;
  • odkrivajo sinergije med posameznimi med seboj povezanimi temami, projekti;
  • razložijo sodelovanje javnosti pri tematsko povezanih dogodkih in v dialogu, ki se ustvarja z ustreznimi mrežami in deležniki.
Zavedamo se, da je vaše zavzeto delovanje ključno, če želimo doseči pomembne nasledke tega projekta!

erasmusTa projekt je deležen finančne podpore Evropske komisije.
Ta spletna stran predstavlja zgolj poglede avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij s te spletne strani.