Προωθητικό Σεμινάριο - Αθήνα

 

Το ελληνικό Σεμινάριο για την προώθηση του έργου RefugeesIN έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2018, στο θέατρο «Μπάγκειον», στην Αθήνα.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε το πρόγραμμα και ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην πιλοτική δράση και στα σεμινάρια κινηματογράφου που διεξήχθησαν στην Ελλάδα. Επίσης προβλήθηκαν τα δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκαν στα σεμινάρια.
Οι συμμετέχοντες της πιλοτικής δράσης μίλησαν για την εμπερία τους, για την δυναμική του κινηματογράφου ως μέσο κοινωνικής ένταξης και την χρήση του ως εκπαιδευτικό μέσο. Ο πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ “Nasruddin”, μίλησε ευρύτερα για το ταξίδι του και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διαδικασία ένταξής του στην ελληνική κοινωνία. Μοιράστηκε την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο RefugeesIN και τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να μοιράζονται οι πρόσφυγες τις ιστορίες του ώστε να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, αλλά και να εμπνεύσουν τους πρόσφυγες που έρχονται τώρα. Οι συμμετέχοντες έκαναν ερωτήσεις και ακολούθησε μια ευρύτερη συζήτηση για το προσφυγικό ζήτημα, την κοινωνική ένταξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το σεμινάριο ήταν μέρος εκδήλωσης που διοργανώθηκε από κοινού από διάφορες οργανώσεις ((Inter Alia, Network for children’s rights, Outcast Europe, Afghan M&R Community in Greece) και στην οποία παρευρέθηκαν περισσότερα από 60 άτομα.

erasmusThis project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.