Στόχοι

Το Έργο και τα αποτελέσματά του απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτές ενηλίκων προσφύγων, σε παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων, σε εργαζόμενους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε ειδικούς εκπαίδευσης ενηλίκων και κοινωνικής ένταξης και σε ειδικούς κινηματογράφου.

Το έργο επίσης στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις συνεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, σχετικά με τον ρόλο του κινηματογράφου στην προώθηση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων κοινωνικής ένταξης και σχετικά με την ενσωμάτωση των κοινοτήτων των προσφύγων σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία κοινωνικής ένταξης.

Τι γίνεται με την κινηματογραφική εκπαίδευση για αυτό το σκοπό;

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.