Εκθέσεις

Πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση που γίνεται από το Πορτογαλικό Γραφείο Erasmus+ για τις εκθέσεις του RefugeesIN (προόδου και τελική) θα δημοσιευτούν εδώ τον Μάρτιο του 2018 και τον Απρίλιο του 2019.

Έκθεση Προόδου
Τελική Έκθεση

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.