Αντικείμενο

Το RefugeesIN προσφέρει ένα καινοτόμο πακέτο που βασίζεται στον κινηματογράφο, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις δραστηριότητές τους, επαγγελματίες που ασχολούνται με πρόσφυγες. 

Ο κινηματογράφος χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για την καταπολέμηση των στερεοτύπων μέσα από την προβολή αληθινών ιστοριών επιτυχώς ενταγμένων προσφύγων, που είναι ικανές να εμπνεύσουν και να λειτουργήσουν σαν πρότυπα για την κοινωνική ένταξη νεοεισερχόμενων προσφύγων.

Το πακέτο του RefugeesIN (το Φυλλάδιο, ο Κατάλογος Ταινιών, ο Κύκλος Μαθημάτων και ο Οδηγός) προετοιμάζεται και ένας πιλοτικός κύκλος σεμιναρίων θα διεξαχθεί, στον οποίο οι ίδιοι οι πρόσφυγες θα φτιάξουν τα δικά τους μικρού μήκους ντοκιμαντέρ που θα αφορούν αληθινές ιστορίες κοινωνικής ένταξης. 

ΠΟΤΕ θα γίνει;
Ιαν. – Ιουν. 2017:
Φυλλάδιο. Αληθινές ιστορίες κοινωνικής ένταξης προσφύγων.
Ιαν. 2017 - Φεβ. 2018:
Κατάλογος Ταινιών. Μεγάλου μήκους ταινίες και μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. 
Ιουν. 2017 – Φεβ. 2018:
Κύκλος Μαθημάτων. Δημιουργία των μικρού μήκους ντοκιμαντέρ.
Ιαν. – Ιουν. 2018:
Οδηγός: Προτάσεις για την βέλτιστη χρήση του Πακέτου. 
Μαρ. – Απρ. 2018:
Σεμινάριο Προώθησης
Ιουλ. 2018:
Παράδοση του τελικού πακέτου του RefugeesIN 
Oκτ. - Νοβ. 2018:
Συνέδρια και Φεστιβάλ Ταινιών 

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.