Αξέχαστες Στιγμές

meeting1
Εναρκτήρια Συνάντηση, 2/3 Δεκεμβρίου 2016, Ljubljana
meeting2
2η Διακρατική Συνάντηση, 18/19 Μαΐου, 2017, Dublin
meeting3
3rd Project Meeting, 4/5 December 2017, Hamburg
meeting4
4rd Project Meeting, 14/15 May 2018, Athens
meeting5
5th Project Meeting, International Conference & Film Festival, 22/23 November 2018, Lisbon
meeting
 
  • meeting1_all.jpg
  • meeting2_all.jpg
  • meeting3_all.jpg
  • meeting4_all.jpg
  • meeting5_all.jpg

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.