Φυλλάδια

Τα φυλλάδια του RefugeesIN είναι προωθητικό υλικό για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά το έργο που διανέμονται  σε δημόσιες εκδηλώσεις και συνέδρια που είναι σχετικά με το θέμα του έργου. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα δύο τεύχη στις γλώσσες των εταίρων που συμμετέχουν (Πορτογαλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Σλοβενικά, Αγγλικά και Ελληνικά) και να τα κατεβάσετε σε μορφή pdf.

Φυλλάδιο 1
Βασικές πληροφορίες για το έργο, τους στόχους του και τα προϊόντα του, καθώς και για τη συνεργασία και τις οργανώσεις που συμμετέχουν. 
Φυλλάδιο 2
Πληροφορίες για το Πακέτο του RefugeesIN, το εκπαιδευτικό και το υποστηρικτικό υλικό για την παράδοση του Κύκλου Σεμιναρίων και για το πως μπορείτε να προμηθευτείτε σχετικά αντίτυπα.

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.