Πλαίσιο

Ζούμε σε μια περίοδο όπου λαμβάνει χώρα μια ανθρωπιστική κρίση ιστορικών διαστάσεων, με άτομα να αντιμετωπίζουν περίπλοκές και επίπονες διαδικασίες κατά την προσαρμογή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και πιστεύουμε ότι οι ταινίες μπορούν και πρέπει να παρουσίαζουν συχνότερα ιστορίες προσφύγων που έχουν ενταχθεί με επιτυχία στην κοινωνία της νέας τους πατρίδας. Συμβαίνει όμως αυτό στην πραγματικότητα; 

Έχεί αντικατασταθεί η αρνητική κοινωνική αντίληψη σχετικά με τους πρόσφυγες με την αντίληψη της κοινωνικής ένταξης που εναρμονίζεται με τις εξελίξεις στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες; Έχουν προβληθεί αρκετά τα επιτεύγματα των προσφύγων που έχουν ενταχθεί με επιτυχία στις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να παρουσιάζεται ένα κεντρικό πρότυπο, το οποίο θα μπορεί να εμπνεύσει τους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες; 

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.