Το Έργο

Κινηματογράφος για την Κοινωνική Ένταξη των Προσφύγων / RefugeesIN

Project No 2016-1-PT01-KA204-022983

Το RefugeesIN είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται με συνεργασία οργανώσεων από την Γερμανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και συντονίζεται από την Aidlearn, της Πορτογαλίας.

Οι δράσεις του έργου καταλήγουν στο εκπαιδευτικό πακέτο του RefugeesIN, το οποίο στοχεύει στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των προσφύγων και στην προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης. 

teaser

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.