Οδηγός

Ο Οδηγός εισάγει τη λογική και την προσέγγιση του RefugeesIN που απευθύνεται σε άτομα τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων (εκπαιδευτικοί και πάροχοι υπηρεσιών) όσο και στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών (προσωπικό και οργανώσεις) και απεικονίζει το πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευκολία τα εργαλεία του πακέτου (Έντυπο, Κατάλογος Ταινιών και Κύκλος Μαθημάτων).

Συμπεριλαμβάνει:
  • Τα session plans για τις ενότητες του προγράμματος κατάρτισης που πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως (όταν για παράδειγμα απευθύνονται σε εκπαιδυτές ενηλίκων). 
  • Πρόταση δραστηριοτήτων μέσα από τον Κύκλο Μαθημάτων που οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους με πρόσφυγες/αιτούντες ασύλου. 
  • Πρόταση δημοσίων εκδηλώσεων χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία (όπως το Έντυπο, τις Ταινίες  ή τα Ντοκιμαντέρ) για συζητηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσφυγική κρίση και κοινωνική ένταξη στην ΕΕ. 

PDF

ePUB

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.