Ταινίες

 • film 1

  Fatima, 2015, by Phillipe Faucon
 • film 2

  Dhepan, 2015, byJacques Audiard
 • film 3

  African Doctor, 2016, by Julian Rambaldi
 • film 4

  Persepolis, 2007, by Vincent Paronnaud & Marjane Satrapi
 • film 5

  Lampedusa in Berlin, 2015, byMauro Mondello
 • film 6

  Willkommen Bei Den Hartmanns!, 2016, by Simon Verhoeven
 • film 7

  Das Kind, 2010, by Yonathan Levy
 • film 8

  The Story of Sir Nicholas Winton, 2016, by Matej Minac
 • film 9

  Monsier Lahzar, 2011, by Philippe Falardeau
 • film 10

  Terraferma, 2011, by Emanuele Crialese
 • film 11

  Mediterranea, 2015, by Jonas Carpignano
 • film 12

  First Snowfall, 2013, by Andrea Segre

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.