Οι Ιστορίες

 • story 1

  Yetunde
  Nigeria
 • story 2

  Sadat
  Afghanistan
 • story 3

  Reza
  Afghanistan
 • story 4

  Goodson
  Nigeria
 • story 5

  Vukasin
  Serbia
 • story 6

  Ranko
  Bosnia
 • story 7

  Felix
  DR Congo
 • story 8

  Conteh
  Gambia
 • story 9

  Abdul
  Afghanistan
 • story 10

  Sbah
  Gambia
 • story 11

  Artan
  Albania
 • story 12

  Vesna
  Bosnia
 • story 13

  Nour
  Syria
 • story 14

  Gholam
  Afghanistan
 • story 15

  Nasruddin
  Afghanistan
 • story 16

  Nilab
  Afghanistan
 • story 17

  Yasser
  Syria
 • story 18

  Sondus
  Syria
 • story 19

  Mohammad
  Syria
 • story 20

  Ashkan
  Iran
 • story 21

  Xerip
  Kurdistan
 • story 22

  Vahida
  Bosnia
 • story 23

  Reuben
  Zimbabwe
 • story 24

  Elvisa
  Bosnia
 • story 25

  Tinu
  Nigeria
 • story 26

  Marijana
  Bosnia

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.