Έντυπο

Πραγματικές ιστορίες- απο τη φυγή στην ενσωμάτωση.

Το Έντυπο αποτελείται απο 26 πραγματικές ιστορίες επιτυχούς ένταξης προσφύγων δείχνοντας τις ιδιότητες τους με σκοπό να εμπνεύσουν νέους πρόσφυγες κατά τη μετάβαση τους στα νέα σπίτια και στις νέες κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.