Ενημερωτικό Δελτίο 4

Προώθηση του Πακέτου RefugeesIN, των Συνεδριών και των Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

 
refugeesin newsletter3
 

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.