Ενημερωτικό Δελτίο 3

Τα κύρια επιτεύγματα μέχρι τώρα, η προσθήκη των 12 ντοκιμαντέρ και η προώθηση του Οδηγού.

 
refugeesin newsletter3
 

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.