Ενημερωτικό Δελτίο 2

 Κύρια επιτεύγματα μέχρι τώρα και προώθηση του Κύκλου Μαθημάτων RefugeesIN, των Πιλοτικών Δράσεων και των Σεμιναρίων.

 
refugeesin newsletter2
 

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.