Ενημερωτικό Δελτίο 1

Σύντομη περιγραφή του έργου RefugeesIN. Η πορεία του Φυλλαδίου και του Καταλόγου Ταινιών.

 
refugeesin newsletter1
 

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.