Νέα

Newsletters

Newsletter 1
Σύντομη παρουσίαση του RefugeesIN. Η πορεία του Φυλλαδίου και του Καταλόγου Ταινιών
Newsletter 2
Τα κύρια επιτεύγματα μέχρι τώρα και προώθηση του Κύκλου Μαθημάτων του RefugeesIN, οι Πιλοτικές Δράσεις και τα Σεμινάρια
Newsletter 3
Τα κύρια επιτεύγματα μέχει τώρα, προσθέτοντας τα 12 ντοκιμαντέρ και προωθώντας τον Οδηγό 
Newsletter 4
Προώθηση του Πακέτου του RefugeesIN και των Συνεδρίων και των Φεστιβάν Ταινιών

Facebook

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.