Δήλωση

Δηλώνω, εκ μέρους του οργανισμού που εκπροσωπώ, ότι:
  1. Το RefugeesIN υποστηρίζει ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με την κοινωνική ένταξη μέσω κριτικής ανάλυσης του Ευρωπαϊκού κινηματογράφου και της δημιουργίας ντοκιμαντέρ που απεικονίζουν "αληθινές ιστορίες" προσφύγων που εμπνέουν;
  2. Χρησιμοποιώ ήδη / Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω το Πακέτο του RefugeesIN.
Παρακαλώ, εξηγείστε συνοπτικά, με ποιο τρόπο χρησιμοποιείτε ή σκοπέυετε να χρησιμοποιήσετε το Πακέτο του RefugeesIN.

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.