Υποστήριξη

Πιστεύεις
  • Στην σημασία του κινηματογράφου, στη χρήση των ευρωπαϊκών ταινιών και του Πακέτου RefugeesIN για την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές κοινωνίες; 
  • Ότι όλοι έχουν δικαίωμα να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας δίχως κανενός είδους διάκρισης; 
  • Ότι όλοι μπορούν να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις ικανότητές τους; 
  • Ότι το Πακέτο του RefugeesIN δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές ενηλίκων να αποκτήσουν οπτικοακουστικές δεξιότητες και δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους εκπαιδευτικά και πολιτισμικά; 
  • Ότι η προσέγγιση του RefugeesIN βοηθάει τους προσφύγες και τους αιτούντες άσυλο να κατανοήσουν την μεταβαλλόμενη θέση τους και να προσπαθήσουν να ενταχθούν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες; 
  • Ότι είναι δυνατό να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές ενηλίκων και σε πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο να δημιουργήσουν τα δικά τους ντοκιμαντέρ βασιζόμενοι σε αυτοκριτική και σε προσωπική τους εμπειρίες; 

Αν οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι θετικές, τότε συμπληρώστε την παρακάτω δήλωση υποστήριξης και εξηγείστε συνοπτικά πως χρησιμοποιείτε ή πως σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Πακέτο του RefugeesIN.

Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία και την υποστήριξή σας!

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.