Προωθητικά Σεμινάρια

Οι συνέταιροι θα πραγματοποιήσουν προωθητικά σεμινάρια στην κάθε χώρα για να ενημερώσουν το κοινό για το έργο και τα εξαιρετικά του αποτελέσματα, να το ευαισθητοποιήσουν σχετικά με το RefugeesIN και να προσελκύσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα. 

  • pt
  • de
  • it
  • si
  • ie
  • gr

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.