Όμαδες Εστίασης

Σε ομάδες εστίασης, που δημιουργήθηκαν από κάθε εταίρο, τα μέλη της εξωτερικής δεξαμενής εμπειρογνωμόνων ανέλυσαν τις προτεινόμενες μεγάλου μήκους ταινίες, βασιζόμενα στη διασταύρωση των διαστάσεων της κοινωνικής ένταξης και της ποιότητας των προτύπων σύμφωνα με το πλαίσιο.

Σαν αποτέλεσμα, μία λίστα από 12 μεγάλου μήκους ταινίες επιλέχτηκε από τον κινηματογράφο διαφορετικών χωρών, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της διαδικασίας κοινωνική ένταξης των προδφύγων στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.