Εξωτερική Δεξαμενή Εμπειρογνωμόνων

Μία εξωτερική δεξαμενή εμπειρογνωμόνων (EPE) έχει δημιουργηθεί αποτελούμενη από εκπροσώπους κοινοτήτων προσφύγων, εκπαίδευσης ενηλίκων, εργαζομένων σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ) και ειδικών κινηματογράφου για να συμβουλεύουν σχετικά με τα προϊόντα του έργου για κάποια συγκεκριμένη περίοδο και να κάνουν προτάσεις για βελτίωση.

Ενδιαφέρεστε; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.