Συνέδριο και Φεστιβάλ Κινηματογράφου – Ελλάδα 2018

Κινηματογράφος για την Κοινωνική Ένταξη

29-30 Νοεμβρίου 2018

Η εκδήλωση έγινε στο Πολιτισμικό κέντρο “Bios”, στην Αθήνα.

Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί το έργο RefugeesIN, το εκπαιδευτικό του υλικό και τα αποτελέσματά του. Επιπλέον, στόχος ήταν να αναδειχθεί η δυναμική του κινηματογράφου, τόσο σαν εκπαδευτικό μέσο, αλλά και σαν μέσο απεικόνισης κοινωνικών ζητημάτων. Ο κινηματογράφος μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη των στερεοτύπων και στην προώθηση της ένταξης ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, στόχος της εκδήλωσης ήταν να τονιστεί ο ρόλος του κινηματογράφου στην καταγραφή της προσφυγικής κρίσης, αλλά και ζητημάτων γύρω από το προσφυγικό γενικότερα.

Η εκδήλωση περιλάμβανε μια γενική περιγραφή της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης. Επίσης έγινε αναφορά στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ και πιο αναλυτικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Έπειτα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα και τα περιεχόμενά του. Προβλήθηκαν τα 12 ντοκιμαντέρ του RefugeesIN και έγινε συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Επίσης προβλήθηκαν και άλλες ταινίες και ντοκιμαντέρ Ελλήνων δημιουργών.

Έγινε μια βασική συζήτηση σχετικά με το ρόλο του κινηματογράφου στην αποτύπωση του προσφυγικού πριν και μετά την τελευταία κρίση. Επιπλέον, έγινε συζήτηση σχετικά με τον ρόλο του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικό μέσο.

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.