Συνέδρια και Φεστιβάλ Ταινιών

Οι εκδηλώσεις σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τη προσέγγιση του RefugeesIN, τη μεθοδολογία και το Πακέτο, μέσω διαλόγου και παρουσιάζοντας τι μπορεί να γίνει με τον κινηματογράφο και την πολυπολυπολιτισμική συνεργασία ώστε να προωθηθεί πραγματική ιθαγένεια για όλους.  

Κυρίως απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, σε σχεδιαστές, σε εκπαιδευτικό προσωπικό και προσωπικό οργανώσεων εντός επίσημου και ανεπίσημου περιβάλλοντος, παρεμβάλοντας στη διαμεσολάβηση και την εφαρμογή των δράσεων που απευθύννται σο κοινό (πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο) που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης απευθύνονται σε ενδιαφερόμενα άτομα και φορείς και εκπροσώπους των ομάδων στις οποίες στοχεύει το έργο, ειδικούς, ερευνητές, φορείς λήψης αποφάσεων, κυβερνητικές εκπαιδευτικές οντότητες και οργανισμούς χρηματοδότησης. 

  • pt
  • de
  • it
  • si
  • ie
  • gr

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.