Το RefugeesIN και εσείς

Εδώ το RefugeesIN:
  • καλεί τις ομάδες στις οποίες στοχεύει το έργο και άλλους ενδιαφερόμενα άτομα και φορείς να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του RefugeesIN,
  • ενώνει άλλα σχετικά έργα, δίκτυα, εκδηλώσεις και κοινότητες,
  • ζητάει την υποστήριξή σας στην αναγνώριση της σημασίας του κινηματογράφου στην προώθηση παραδειγμάτων κοινωνικής ένταξης και του τρόπου με τον οποίο οι κοινότητες των προσφύγων μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν με έναν εποικοδομητικό και θετικό τρόπο μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου,
  • εξερευνά συνέργειες με άλλα σχετικά προγράμματα,
  • περιγράφει λεπτομερώς τη συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις σχετικές με το περιεχόμενο του έργου και το διάλογο που γίνεται με σχετικά δίκτυα και ενδιαφερόμενους φορείς.
Γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή σου είναι ζωτικής σημασίας για τα σημαντικά αποτελέσματα του έργου!

erasmusΤο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.